Site logo

Privacy Statement

Definities

  1. THUIS072 met de platforms UIT072 en Alkmaar City Guide, hierna te noemen: het platform.
  2. Content: al het door het platform gepubliceerde materiaal (waaronder – maar niet beperkt tot – website, teksten, beeld- en geluidmateriaal, branded content, advertorials, merken en namen);
  3. Lezer en/of Gebruiker: eenieder die de Content raadpleegt, zich registreert dan wel inlogt, reacties plaatst of anderszins betrokken is bij geplaatste Content. 

Disclaimer 

De informatie en Content op deze website worden met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie of Content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Het platform sluit alle aansprakelijkheid uit voor zowel directe als indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik op de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie en Content die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op op of via deze website aangeboden producten of diensten. Aan de inhoud en Content van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy statement 

Het platform hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de AVG, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving. 

U kunt ervoor kiezen via onze website bepaalde persoonlijke gegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer en/of emailadres) te verstrekken. Indien u ervoor kiest om geen persoonlijke gegevens te verstrekken, kan het zijn dat u geen toegang heeft tot een aantal op onze website aangeboden diensten. Wij leggen hieronder uit hoe en wat voor persoonlijke gegevens u zou kunnen verstrekken en hoe wij de persoonlijke gegevens zouden kunnen gebruiken.

U wordt geacht alle gegevens naar waarheid in te vullen.

Contact

Indien u via de link ‘Contact’ op onze website met ons communiceert, kunnen wij om uw persoonlijke gegevens zoals naam, emailadres en telefoonnummer vragen, zodat wij op uw vragen en opmerkingen kunnen reageren. 

Alkmaar Nieuwsbrief

U kunt zich op onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief over onze content en promoties. Voor de aanmelding kunnen wij om uw persoonlijke gegevens zoals uw naam en e-mailadres verzoeken. Deze persoonlijke gegevens worden door ons gebruikt om u de nieuwsbrief te kunnen verstrekken. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door onderin onze nieuwsbrief op ‘Afmelden Nieuwsbrief’ te klikken. U wordt direct van de mailinglist gehaald en uw gegevens zullen worden vernietigd. 

Registreren account

U kunt zich registreren op onze website om zo uw eigen account aan te maken, waarna u kunt genieten van alle bijkomende voordelen. U kunt zich registreren met uw emailadres of via Facebook. (Het platform ontvangt dan de volgende informatie van Facebook: uw openbaar profiel en emailadres. Dit geeft de app geen toestemming om berichten op Facebook te plaatsen). 

Voorwaarden voor het plaatsen van reacties 

Onderstaande voorwaarden gelden voor reacties op de website van THUIS072, in e-mails en op sociale netwerken die gelinkt zijn aan het platform . 

  • Het is niet toegestaan beledigende, bedreigende, racistische of anderszins ongepaste reacties, naar interpretatie van de redactie, te plaatsen.
  • Het is niet toegestaan in reacties persoonlijke informatie van anderen (zoals emailadressen, privéadressen en/of telefoonnummers) te plaatsen.
  • Het is niet toegestaan de redactie op persoonlijke titel aan te vallen, dan wel zwart te maken op domeinen van het platform of daarbuiten. 

Berichten van gebruikers die zich niet aan deze voorwaarden houden of anderszins ongepast zijn, kunnen zonder waarschuwing door de redactie worden verwijderd. 

Klachten met betrekking tot de werking en/of de inhoud van reacties dienen via persoonlijke correspondentie aan de redactie te worden doorgegeven en niet op de website zelf te worden geplaatst. 

Klikgedrag en Cookies

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Alle gegevens worden gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek, om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen en voor het vast stellen van de juiste locatie.

Fotomateriaal

Indien u als restaurant eigen fotomateriaal aanlevert, dan geeft u het platform daarmee toestemming om desbetreffende foto’s te gebruiken naar goeddunken van redactie van het platform.